Vad är en familj och vad kännetecknar en sådan?

Ordet familj är förhållandevis nytt, familj uppkom år 1596 från latinets familia. Det kan ha två innebörder, antingen syftar man på att ett hushåll är en familj (alltså en gemensam skara av människor som bor tillsammans) eller en del av en släkt.

Hur bildas en familj?

Om ett par bestämmer sig för att skaffa barn och på så sätt bilda en familj kan de gå tillväga på flera olika sätt. Det traditionella och föredragna sättet är att ha sex oskyddat så mannens sädesceller (spermier) når kvinnans ägg som vandrar från äggstockarna till livmodern. Inuti livmodern skapas ett embryo som sedermera växer till sig till ett foster. Efter cirka nio månader är fostret färdigvuxet och redo att äntra världen. Det första levnadsåret är bebisen totalt beroende av mammans omsorg och måste ammas dagligen.

Något som blivit allt vanligare på senare tid är att surrogatmödrar tar del av den barnsökande kvinnans ägg och hennes mans spermier som bägge implanteras i hennes kropp. På så sätt kan kvinnor vars livmoder inte fungerar korrekt eller inte vågar föda barn få barn på ett naturligt sätt.

Spermadonationer från anonyma män till kvinnor vars mäns sperma är steriliserad är också ett tillvägagångssätt för att få barn. De som vill bli spermadonatorer måste vara friska såväl fysiskt som psykiskt och får inte ha ärftliga allvarliga sjukdomar genetiskt. De ska helst vara mellan 23-45 år också.

Slutligen finns det näst vanligaste tillvägagångssättet, nämligen att adoptera. Man kan välja att adoptera från andra länder (i Sverige är det vanligt att asiatiska barn adopteras) eller att adoptera från svenska hem. Barnen kan ha blivit omhändertagna redan från födseln av sociala insatsmyndigheter eller ha blivit föräldralösa som barn. För att få vara adoptivförälder måste man ha fyllt 25 år (så att åldersskillnaden mellan barn och föräldrar inte blir för liten) samt ha godkänts av diverse myndigheter. Det är således mer press på dig som förälder att du sköter om dina adoptivbarn, än om du skulle omhänderta dina biologiska barn. Däremot slipper man allt som oftast barnens mycket unga år då de kan vara störiga och jobbiga, samt att kvinnan slipper genomgå graviditeter med alla risker och nackdelar som de kan medföra.

Kärnfamilj

I media och inom litteratur framförs ofta konceptet om kärnfamilj som om det vore enbart positivt. En kärnfamilj består av en kvinna (mamma), en man (pappa), en son och en dotter. Rent biologiskt är denna kombination mest sannolik när en familj bildas, varvid påståendet att kärnfamiljen är bäst inte är så tokig då de flesta tror på vetenskapen. Idag så är dock kärnfamiljen inte lika vanlig som den var förr, det är mindre tabu att skiljas idag och homoäktenskap samt andra sexuella läggningar är accepterade.