Barn som porträtteras i kultur

filmsidan IMDB så kan man hitta massor av filmer som barnskådespelare är med i. Barn porträtteras ofta till roller där det är uppenbart att protagonisten är ett barn eller för att det passar in i berättelsen. Barn är kortare och väger mindre än vuxna, varför de lättare passar in i vissa sammanhang. Den berömda filmen om Oliver Twist tar upp det faktum att barn ofta har lättare att stjäla då de är mindre och lättare kan döljas i en stor folkmassa vid ett torg. Sedan har vi “Kalle och chokladfabriken” där en fattig pojke vinner en guldbiljett till en fabrik genom att ha köpt en chokladkaka. På så sätt får man följa hur en klassresa kan se ut.

Får barn vara med i vuxenfilmer?

Det kan tyckas märkligt att barn inte får se vuxenfilmer, men barnskådespelare får faktiskt delta i produktionen av sådana. De får dock inte göra handlingar som vuxna har rätt till (exempelvis att dricka alkohol eller att röka) men de får vara med i scener där inget sådant sker.

I böcker

Barn porträtteras ofta som godtrogna och naiva, såsom tomma blad som väntar att bli ifyllda. Vuxna har en annan syn på livet då de har erfarenheter och insikter från livet efter skolan (det vill säga efter gymnasietiden). Barnen har dock vissa fördelar då de ofta har mer energi och ett glatt sätt att betrakta tillvaron på i allmänhet. Många gånger kan nya perspektiv fås på saker som man frågar barnen om, vilket inte är att förringa. Många kända vetenskapsmän hade en barndom som gick ut på att begrunda och ta ställning i frågor som vuxna höll på med.

I tv-serier

Många tv-serier handlar om ungdomars liv och hur de har det i skolan, på fritiden och i hemmet. Genom att följa ungdomarnas liv och leverne kan man som vuxen få en inblick i hur det är att vara ung idag. Då vuxenhet är ett stort spann som pågår i åldrarna 18-100+ så finns det ett stort utrymme för vuxna att minnas tillbaka till sin egen barndom, och vilka förbättringar respektive försämringar som skett.

När man som produktionschef anställer barnskådespelare bör man ta hänsyn till dennes mognad och inlevelseförmåga innan man bestämmer vilken roll som ska tilldelas till respektive barn/ungdom.