Vad kan en familj ha för bestyr i vardagen?

Det finns massor om familjer att läsa om på exempelvis Wikipedia där en hel del fakta kan dras upp för att belägga ett visst påstående.

Familjer bor i samma bostad

Själva essensen med att vara en familj är att bo i samma bostad och samsas under ett och samma tak. Gräl och konflikter uppstår men mycken ömsinthet och kärleksyttringar framförs familjemedlemmarna emellan. Man skulle nästan kunna gå så långt att säga att en familj är ett samhälle i miniatyr, det vill säga för att lyckas lösa samhällets utmaningar måste man också vara överens inom sin familj.

Familjer gör saker tillsammans

Familjer åker på picknick, går skogspromenader och spelar sällskapsspel tillsammans. Om man har en familj runt omkring sig så behöver man nästan aldrig vara helt ensam. Dock får föräldrarna inte vara för klängiga på sina barn eftersom de senare ska lära sig att klara sig själva i vuxenlivet med alla dess prövningar. Man måste visa hänsyn till sin familj och tänka på att man inte gör ett egenmansrace utan ständigt ska föra stafettpinnen vidare i olika ärenden.

Föräldrarnas bakgrund påverkar barnen

I stort sett alla händelser som påverkat vuxna föräldrar avspeglas på barnen. Tankar, känslor, humör – alla faktorer styrs av miljö och arv. Det är välkänt i vetenskapen att barn till högskolealumner tillika föräldrar bättre klarar av skolgången och de krav som utbildningen pådyvlar en. Yrken går ofta i arv, det är vanligt att läkarbarn blir läkare precis som att barn till hantverkare blir hantverkare. Hopp mellan dessa två samhällsklasser förekommer och det är vanligare att barn till icke-akademiker väljer att studera än att barn till akademiker går yrkesförberedande program på gymnasiet.

Antalet barn styr i allra högsta grad familjen

Många skaffar antingen ett eller flera barn, vilket är fullt lagligt. Det många föräldrar dock inte tänker på är att hur många barn som finns i syskonskaran ofta påverkar syskonen och i förlängningen föräldrarna. Uppmärksamhet skiftar ofta mellan barnen och ett stökigt barn kan ofta få mer uppmärksamhet (på gott och ont) än de övriga barnen. Det här kan bero på flera olika saker såsom psykiska eller fysiska sjukdomar, eller mobbning. Man måste alltid ha i beaktande som förälder att barn behöver en trygg uppväxt där man kan förlita sig på varandra och inför det som sker.