Barnkonventionen

Barnkonventionen innehåller rättigheter för barn som Sverige ska införliva i svensk lag år 2020, drygt 30 år efter att Förenta Nationerna (FN) i generalförsamlingen beslutade att alla medlemsländer skulle ratificera den.

Barnkonventionen tar upp punkter och krav som medlemsländerna ska uppfölja och tillse att de fungerar korrekt. Några viktiga punkter är:

  • Varje barn har rätt till utbildning. Grundskoleutbildningen ska vara gratis eller kosta en symbolisk summa per termin.
  • Varje barn har rätt att slippa bevittna våld och att delta i krig som barnsoldat.
  • Varje barn har rätt till tand- och sjukvård.
  • Barnens bästa ska alltid has i åtanke när förändringar görs, såsom flytt, separation och andra dramatiska skeenden.

Varför är barnkonventionen så viktig?

Barn kan inte alltid föra talan om sina intressen och viljor, det är därför viktigt att politiker och jurister gör jobbet åt dem med hjälp av den här konventionen. Barn har heller ingen rösträtt, vilket gör att de inte kan tycka till i frågor som rör dem såsom vuxna kan.

Det är viktigt att komma ihåg att barn är individer och i största möjliga mån ska få tycka till om saker som rör dem. Om barnet är 12 år eller äldre ska det alltid tillfrågas vid flyttar, om familjens efternamn ska ändras och så vidare. På så sätt förbereder man barnen på att själva ta beslut och välja vägar som känns bäst. Som vuxen ska man leda barnet så gott man kan, men man måste ändå släppa på tyglarna stundtals och låta barnet få vara fritt.