Kultur för barn

Det klassiska barnprogrammet Bolibompa har i drygt 30 år underhållit barn runt om i Sverige på kvällarna. Bolibompa-dags är ett uttryck som barnen lär sig snabbt, men idag finns det utrymme för barnen att se på Bolibompa när som helst, i och med införandet av alla dessa playtjänster som idag finns ute på marknaden.

Vad är kultur för barn?

Kultur för barn följer vissa etiska riktlinjer. Inslagen får inte vara kränkande mot åskådaren eller någon annan, de får inte vara sexistiska och våldsamma samt de ska stimulera barns lärande och insiktsförmåga. Boken “Adjö, Herr Muffins” handlar om en hamster som ligger inför döden, likaså handlar “Bröderna Lejonhjärta” om död och lidande. Det är alltså okej att tala om sorgliga och allvarliga episoder, men det måste vara på ett konkret och oblodigt sätt.

Som barn får man ofta möjlighet att bevista diverse föreställningar som skolan arrangerar eller bjuder in till. Teater gör att barn får en möjlighet att uttrycka sina känslor och åsikter på ett sätt som är stimulerande och som kan överföras till verkliga livet. Barnen får alltså en metaforisk verktygslåda med emotionella hjälpmedel att ta till när det behövs.

PEGI-märkning

På dator- och tv-spel som lanseras i såväl Sverige som i resten av världen så finns på de flesta förpackningar en PEGI-märkning. Den här märkningen talar om vilken ålder som är lämplig för en individ att spela. 3-märkningen innebär att alla som är 3 år och över förväntas klara av det grafiska innehållet utan att skadas. 18-märkningen innebär att inget barn rekommenderas att spela spelet då det grafiska innehållet kan vara skadligt för barnets utveckling och välmående. Det beror på att droger, alkohol, våld och sex kan vara nyckelfaktorer i vuxenspel, något som barn inte ska ta del av i verkliga livet.

PEGI-märkningen beskriver aldrig hur svårt ett spel är att klara av, utan det är upp till användaren själv att bedöma väl inne i spelet eller efter att ha tagit del av recensioner.

Kan barn själva åstadkomma kultur?

Det kan de, i allra högsta grad på fritiden och på musik- och bildlektionerna. Barnen får dock inte själva börja turnera eller sälja konst förrän de blivit myndiga eller åtminstone gått ut grundskolan. Det är ett av skälen till varför musikprogrammet Idol på TV4 endast tillåter ansökningar från individer som fyllt 16 år och kan pausa sina gymnasiestudier om de så vill för att delta i programmet.