Vad är ett barn i lagens mening?

Enligt Nationalencyklopedins definition är ett barn en individ som varken kroppsligt eller mentalt är färdigvuxet. Forskning visar att kroppen kan växa ända in i tidiga 20-årsåldern, och hjärnan är inte färdigutvecklad förrän vid 25 år. Då utvecklingen går olika snabbt hos barn så är 25 en bra riktlinje för när man bör betraktas som fullvuxen. Rent legalt så är man vuxen när man blir myndig, det vill säga i Sverige och flertalet andra länder är satt till 18 år. När man fyllt 18 får man rösta, gå på krogen, och ta körkort för bil. Det finns dock åldersgränser som är ännu högre satta, exempelvis att köpa alkohol på Systembolaget (20 år) eller att köra tung motorcykel (23 år för övningskörning, 24 för tagande av körkort). Alla dessa åldersgränser är till för att skydda barn och ungdomar från saker som potentiellt kan skada kroppen och psyket.

Barn i arbetslivet

Rent barnarbete är olagligt i Sverige, det vill säga att man anställer barn för att göra skadliga eller långtråkiga och monotona uppgifter. Barn under 12 år får endast ta enklare, temporära jobb som att sälja majblommor. 13-15-åringar får ha sommarjobb med uppgifter som inte är betungande eller svåra. När man har fyllt 16 år har man rätt att ta deltidsjobb och behålla den inkomst man får. Dock får man vänta tills man fyllt 18 år innan man får avancerade arbetsuppgifter och uppdrag som kräver utbildning i risktänkande och hur man skyddar kroppen mot strålning, extrem hetta med mera. Anledningen till att barn under 16 endast ska ha temporära jobb är för att de går i grundskolan och ska fokusera på den. När man gått ut grundskolan finns det inget krav från statens sida att påbörja gymnasiestudier, även om det är en stor fördel att ha en gymnasieexamen när man söker jobb.

Barns rätt till en meningsfull fritid

Barn har rätt att få ha hobbies (måla, dansa, baka) samt att få utöva en sport eller en individuell idrottsgren om så önskas. Med meningsfull fritid innebär att barnet utvecklas, både socialt och kroppsligt. Genom att träffa andra likasinnade kan barnet socialisera och knyta upp kontakter som är viktiga att ha i framtiden. Barnet får också lite övning inför vuxenlivet där man för att vara bäst måste jobba hårt och lägga ned den tid som krävs.

Barn som blir kändisar

Det blir allt vanligare att barn under 15 år blir kända. De flesta anser att det är både bra och dåligt samt inser att ett kändisskap i unga år kan leda till mycket press på det outvecklade barnet. Att vara barn idag är inte alltid lätt, och den tekniska utvecklingen gör att många barn blir brådmogna och ivriga över att bli vuxna.