Populära namn att ge sina barn

Barn ska enligt lag ha åtminstone ett tilltalsnamn (förnamn) samt ett efternamn. Varje år kommer namnlistor ut i medierna där de vanligaste namnen förkunnas. Bland pojkar är klassiska anglosaxiska namn såsom David, William och Charlie populära medan Wilma, Sara och Klara är vanliga flicknamn.

Det är tillåtet att döpa en pojke till Anders Johansson, även fast det finns många andra som heter det. För att särskilja på dem använder man det unika personnummer som tilldelas varje person. Man får dock inte döpa barn till sexistiska, rasistiska namn eller sådana namn som kan väcka obehag hos andra människor eller bäraren av namnet själv.

Namn kan väcka många associationer hos människor, och ger individen en form av identifikation. Smeknamn är också mycket vanliga, vilket innebär att man förkortar eller förskönar/präglar namnet. Ludvig kallas ofta för “Ludde” medan Karl kallas för “Kalle” och en Isabella kallas för “Bella”. Man bör ha i åtanke att varje namn kan ha ett smeknamn, speciellt om det är vanligt.

Vilket namn man än har så är det viktigt att varje barn har ett namn som det trivs med, och möjligheten finns att byta i vuxen ålder.